So sánh sản phẩm

HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

Phú Sỹ Sơn cung cấp dịch vụ Hợp pháp hóa- Chứng nhận lãnh sự

 

- Bạn không biết trình tự Hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự?

- Hồ sơ Hợp pháp hóa của bạn không hợp lệ?

- Bạn mất quá nhiều thời gian để làm các thủ tục Hợp pháp hóa?

- Tại sao bạn không đến với Dịch thuật Phú Sỹ Sơn để tiết kiệm thời gian và chi phí của bạn?

 

Dịch thuật Phú Sỹ Sơn cung cấp dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự với phương châm cam kết:

- Thủ tục và hồ sơ được duyệt nhanh.

- Thời gian chờ ngắn (Có thể lấy ngay trong ngày)

- Tiết kiệm chi phí tối đa cho khách hàng

 

Hồ sơ xin hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự bao gồm (Cực kỳ đơn giản):

- Tài liệu gốc cần hợp pháp hóa.

- Bản tài liệu dịch thuật công chứng sang ngôn ngữ cần sử dụng(Nếu bạn chưa dịch thuật công chứng, Dịch thuật Phú Sỹ Sơn sẽ thực hiện).

- Hộ chiếu gốc của người nước ngoài có tên trong tài liệu (Nếu cần chứng nhận tại Đại sứ quán, lãnh sự quán).

Tags:,